Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 12:58:15

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.100.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (14h, 15h), CN ( 8h- 9h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần Văn Đang
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị trấn Củ Chi Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: