Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/05/2021 00:02:56

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp từ 18h30 trở đi
Thông tin: học sinh nam trường Nguyễn Văn Khương
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị trấn Củ Chi Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: