Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 14:55:29

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ. Vô năm học mới mới bắt đầu học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 8 Thị trấn Tân Túc Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: