Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 18:53:13

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (sáng hoặc tối)
Thông tin: học sinh nam, trường Quang Trung
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Bà Điểm Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: