Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 23:49:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Chiều T246 (1h ->5h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Phạm Văn Cội Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: