Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường 01, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/04/2021 04:19:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 2.4.6 từ 18h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 01 Quận 3 TPHCM

Viết một bình luận