Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 05:31:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sắp xếp
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 03 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: