Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường 05, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 22:19:59

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5 ( Từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Trương Định
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 05 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: