Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường 07, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 15:53:23

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T2,4,6, CN (14h -15h30); ưu tiên lịch T246
Thông tin: học sinh nữ, trường Collect
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 07 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: