Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường 11, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/01/2021 03:54:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối T2,4,6 (từ 17h or 17h30)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 11 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: