Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường 11, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 03:45:02

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: t2,4 (16h-18h) + T7 (13h-15h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Bình tây
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 11 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: