Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường 16, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 02:46:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, lương: 1tr/tuần 1buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp T7, CN
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn khuyến
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 16 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: