Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 01:05:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Thị Thập
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 27 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: