Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/05/2021 02:45:38

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx sau 19h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Bình An Quận 2 TPHCM

Viết một bình luận