Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 08:28:04

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (sáng-chiều sắp xếp)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Học sinh lớp 8 lên 9. Đầu tháng 6 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Bình Chiểu Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: