Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 03:45:34

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 2,4,6 (Sau 5h30)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Thuận, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Bình Thuận Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: