Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 04:24:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối T2,4,6 (từ 18h30 or 19h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Hiệp Tân Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: