Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 09:47:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ, SV năm 3,4 trường ĐH Kinh Tế hoặc SƯ PHẠM
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Hiệp Thành Quận 12 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: