Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 04:35:11

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học sinh (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Thực hành sư phạm
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phước Long A, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Phước Long A Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: