Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 23:41:52

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 8 lên 9
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Qúy, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Tân Qúy Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: