Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Hóa Lớp 9 Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/04/2021 03:19:26

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối sắp xếp
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Trường Thạnh, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Hóa Lớp 9 Trường Thạnh Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: