Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 19:13:09

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T235 (19h – 21h) T7CN chiều sắp xếp
Thông tin: học sinh nữ trường Sao việt
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 10 An Phú Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: