Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 18:06:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn công trứ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 10 Tam Thôn Hiệp Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: