Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Phường 04, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 23:22:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối sắp xếp từ 7h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 10 04 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: