Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 20:12:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (rãnh từ 14h chiều đến tối)
Thông tin: học sinh nam, trường GDTX Q7
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 10 Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: