Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 10 Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 11:17:52

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (Sáng- chiều – tối)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 10 Tân Quy Quận 7 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: