Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 11 Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/04/2021 07:29:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Cầu Kho, Quận 1, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 11 Cầu Kho Quận 1 TPHCM

Viết một bình luận