Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 04, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 07:16:35

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chiều T7, CN ( từ 14h đến tối)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 04 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: