Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 12, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 20:12:37

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (13h trở đi), CN (cả ngày)
Thông tin: học sinh Nữ, học khá
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 12 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: