Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 12 Phường 12, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 23:47:33

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 18h30, 19h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 12 12 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: