Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 03, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 10:03:20

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (sáng 8h-9h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Ngô Sĩ Liên
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 03 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: