Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 04, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 23:27:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (16h-18h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lê quý đôn
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 04 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: