Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 05, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 14:16:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (8h- 10h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 05 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: