Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 10, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 00:53:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (7h-9h)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ, SV Bách Khoa, hoặc Ngoại Thương
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 10, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 10 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: