Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 14, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 00:07:09

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, SV=1tr2/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2-4-6 (17h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, giữa tháng 5 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 14 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: