Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 14, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 22:17:18

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (sáng 9h-11h), vô năm học sắp xếp lại giờ sau
Thông tin: học sinh nam, trường Phú lợi
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 14 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: