Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 15:52:08

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sáng T345 (8h30 -10h)
Thông tin: học sinh nam, trường Lê quý đôn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 15 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: