Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường 16, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 23:00:55

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2345 (Từ 18h trở đi)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 16 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: