Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 05:50:58

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 3,5,6 sau 5h30
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: