Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 09:34:22

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,CN (19h- 21h)
Thông tin: học sinh nam, trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Linh Tây Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: