Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 6 Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 12:23:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN, T2 (từ 17h đến 20h)
Thông tin: học sinh nam, trường Thái Văn Lung
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 6 Phú Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: