Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/04/2021 15:36:19

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 357 từ 18h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Tân Kiên Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: