Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 12:14:38

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6 (từ 17h đến 19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Tri Phương
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Trung Lập Thượng Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: