Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Lớp 9 Phường 15, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 01:50:17

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 9,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 ( 18h-20h)
Thông tin:
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 Lớp 9 15 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: