Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 01, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 23:53:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 (từ 17h trở đi)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 01 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: