Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 02, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 03:16:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp các ngày (từ 18h trở đi): trừ T3,5
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 02 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: