Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 16:42:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh (17h30 – 19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần Đại Nghĩa
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 03, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 03 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: