Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 04, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 21:50:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (19h-21h), sáng CN
Thông tin: học sinh nam, trường Nguyễn Du
Yêu cầu gia sư: Cử Nhân Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 04 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: