Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 04, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 20:27:27

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: T2-4-6 (18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 04 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: