Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Toán Lý Lớp 7 Phường 06, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 11:44:11

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Toán, Lý,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,3,4,5,6 (19h-21h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lý Lớp 7 06 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: